mc bng banner
ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ  ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ   ಹವಾಮಾನ        # 1800 220 161, 080-22211118,22235675(ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ) ಗದಗ ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
aviation cyclone farmer earth quake nwp radar satellite monsoon fb twitter
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ
 
ಮುಖಪುಟ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ವೀಕ್ಷಣ ಜಾಲ

 ಫ್ಲಡ್ ಮೆಟ್ ಬುಲೆಟಿನ್
 
ಮಾಹಿತಿ ಸರಬರಾಜು
 
ಸಂಘಟಣೆ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು
 
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್
ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ಹವಾಮಾನ ಸೇವೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ   karnataka map

 

This site is best viewed at 1366X768 pixels resolution

Visitor Counter by Digits
Disclaimer
Site Designed & Maintained by Meteorological Centre, Bengaluru