mc bng banner
ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ ಹವಾಮಾನ # 1800 180 1717, 080-22211118,22235675(ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ) ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
aviation cyclone farmer earth quake nwp radar satellite monsoon fb twitter
ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ
 
ಮುಖಪುಟ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ವೀಕ್ಷಣ ಜಾಲ

  ಪ್ರವಾಹ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ
 
ಮಾಹಿತಿ ಸರಬರಾಜು
 
ಸಂಘಟಣೆ

ಆರ್ ಟಿ ಐ( ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರಿಯೆ)
 
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್
ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ಹವಮಾನ ಸೇವೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ   karnataka map

 

This site is best viewed at 1366X768 pixels resolution

Visitor Counter by Digits
Disclaimer
Site Designed & Maintained by Meteorological Centre, Bengaluru